Zorg met verblijf: gebruik

245.635
personen van 18 of ouder
maken gebruik van zorg met verblijf
Verslagjaar
2014
Bron
Monitor Langdurige Zorg

Dit kerncijfer betreft het aantal personen van 18 of ouder dat gebruik maakt van zorg met verblijf, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ. Het betreft uitsluitend personen die op het peilmoment (tweede vrijdag van november) in de GBA staan ingeschreven. Zorg met verblijf is zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, niet zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.

  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar zorgzwaartepakket

Gebruik zorg met verblijf

18 jaar en ouder, op peildatum
LeeftijdTotaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
18 tot 65 jaar913955522036180
65 tot 80 jaar394801784021640
80 jaar of ouder1147602642588335
Bron

Monitor Langdurige Zorg

Verslagjaar
2014
Laatste update gegevens
7 maart 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

Gebruik zorg met verblijf naar zorgzwaartepakket

18 jaar en ouder, op peildatum
PeriodenTotaal zzp Verpleging en verzorging (VV)Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg
20141416057462027075
Bron

Monitor Langdurige Zorg

Verslagjaar
2014
Laatste update gegevens
7 maart 2018
Updatefrequentie
Stopgezet

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van  de cijfers is te vinden op te vinden in de Monitor langdurige zorg.

Bronnen

  • Monitor Langdurige Zorg