Ziekenhuispatiënten: potentieel vermijdbare sterfte

3,1
procent
van de sterfgevallen in ziekenhuizen betreft potentieel vermijdbare sterfte
Verslagjaar
2015/2016
Bron
Monitor Zorggerelateerde Schade (NIVEL/EMGO)

Dit kerncijfer betreft het percentage in het ziekenhuis overleden patiënten waarbij potentieel vermijdbare schade heeft bijgedragen aan het overlijden ( potentieel vermijdbare sterfte). Een positieve patiëntveiligheidscultuur draagt bij aan verlaging van de kans op het optreden van zorggerelateerde schade. Daarbij is er onder meer aandacht  voor implementatie van kwaliteits- en veiligheidsprogramma's, opleiding van professionals, stroomlijning van zorgprocessen en goede communicatie en samenwerking.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Monitor Zorggelateerde schade.

Bronnen

  • Monitor Zorggerelateerde schade, NIVEL/EMGO

Meer informatie