Werkgelegenheid in de sectoren zorg en welzijn

1.180.314
personen
werken in de sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2018 (eerste kwartaal)
Bron
AZWinfo.nl

Dit kerncijfer betreft de werkgelegenheid in de sector zorg en de sector welzijn. Gemeten in aantal werknemers in het eerste kwartaal van 2018.

  • Naar branche aantal werknemers
  • Naar branche fte's

Aantal werknemers zorg en welzijn

Periode2018 (eerste kwartaal)
UMC's72987
Algemene en overige ziekenhuizen218530
Geestelijke gezondheidszorg88566
Verpleging en verzorging252593
Thuiszorg142811
Gehandicaptenzorg172772
Huisartsenzorg en gezondheidscentra32832
Overige zorg113041
Welzijn en maatschappelijke dienstverlening58014
Jeugdzorg28168
Totaal1180314
Bron

AZWinfo.nl

Meer info
Verslagjaar
2018 (eerste kwartaal)
Laatste update gegevens
15 augustus 2018
Updatefrequentie
Per kwartaal

Aantal fte's zorg en welzijn

Periode2018 (eerste kwartaal)
UMC's61330
Algemene en overige ziekenhuizen172557
Geestelijke gezondheidszorg72452
Verpleging en verzorging170270
Thuiszorg87408
Gehandicaptenzorg126537
Huisartsenzorg en gezondheidscentra22671
Overige zorg82942
Welzijn en maatschappelijke dienstverlening46181
Jeugdzorg23796
Totaal866144
Bron

AZWinfo.nl

  • Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek
Meer info
Verslagjaar
2018 (eerste kwartaal)
Laatste update gegevens
15 augustus 2018
Updatefrequentie
Per kwartaal

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op AZWinfo.nl

Bronnen

  • AZWinfo.nl

Meer informatie