Werkgelegenheid in de sectoren zorg en welzijn

1.200,7*
x 1000 personen
werken in de sector zorg en welzijn
Verslagjaar
2018Q4
(* voorlopig cijfer)
Bron
AZW Statline

Dit kerncijfer betreft de werkgelegenheid in de sector zorg en de sector welzijn. Gemeten in aantal werknemers in het derde kwartaal van 2018.

  • Naar branche aantal werknemers
  • Naar branche fte's

Aantal werknemers zorg en welzijn

AZW branches Totaal
Zorg en welzijn (smal)1200,7
Ziekenhuizen, UMC's, ov. med. spec. zorg293,7
Geestelijke gezondheidszorg94,4
Huisartsen en gezondheidscentra30
Overige zorg en welzijn121,7
Verpleging, verzorging en thuiszorg410,9
Gehandicaptenzorg168
Jeugdzorg30,8
Sociaal werk51,1
Bron

AZW Statline

Meer info
Verslagjaar
2018 4e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 juni 2019
Updatefrequentie
Per kwartaal

Aantal fte's zorg en welzijn

AZW branches2018 4e kwartaal*
Zorg en welzijn (smal)860,2
Universitair medische centra62,7
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg168,9
Geestelijke gezondheidszorg76
Huisartsen en gezondheidscentra19,7
Overige zorg en welzijn87,9
Verpleging, verzorging en thuiszorg259,6
Gehandicaptenzorg121,6
Jeugdzorg25,1
Sociaal werk38,8
Bron

AZW Statline

  • Een fte staat gelijk aan een arbeidsplaats met een volledige werkweek
Meer info
Verslagjaar
2018 4e kwartaal
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 juni 2019
Updatefrequentie
Per kwartaal

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op CBS Statline

Bronnen

  • AZW Statline

Meer informatie