Wachttijden in de gespecialiseerde ggz

22
procent
van de instellingen voor gespecialiseerde ggz heeft een gemiddelde totale wachttijd langer dan de norm
Periode gegevensverzameling
september en oktober 2018
Bron
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Dit kerncijfer betreft het percentage instellingen voor gespecialiseerde ggz waarvoor de totale wachttijd langer is dan de Treeknorm. De Treeknorm voor de totale wachttijd (aanmeld- plus behandelwachttijd) is 14 weken. Wachttijden geven een indruk van de mate waarin patiënten toegang hebben tot zorg. Hoe kleiner het aantal ggz-aanbieders met een wachttijd langer dan de Treeknorm, des te gunstiger het is.

  • Gemiddelde wachttijd naar type aanbieder
  • Gemiddelde wachttijd naar diagnose

Gemiddelde aanmeldwachttijd en totale wachttijd

naar type zorgaanbieder
Type zorgaanbiederGemiddelde aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken)Gemiddelde totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)Percentage overschrijding Treeknorm (14 weken) totale wachttijd
Vrijgevestigden81333%
Instellingen71422%
Bron

Nederlandse Zorgautoriteit

  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); kind- en jeugdpsychiatrie zijn niet geïncludeerd. 
  • Ongeveer 90 procent van de instellingen en 70 procent van de vrijgevestigden levert de gegevens aan. Hiermee is 95 procent van de omzet van instellingen en 77 procent van de omzet van vrijgevestigden vertegenwoordigd.
De aanmeldwachttijden liggen gemiddeld boven de Treeknorm en de totale wachttijden blijven gemiddeld binnen de Treeknorm.
Periode gegevensverzameling
september en oktober 2018
Laatste update gegevens
5 juni 2019
Updatefrequentie
Onregelmatig, enkele malen per jaar

Gemiddelde aanmeldwachttijd en totale wachttijd

naar hoofddiagnosegroep
Hoofddiagnosegroep gespecialiseerde ggzGemiddelde aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken)Gemiddelde totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen 815
Alcohol gebonden stoornissen612
Angststoornissen814
Bipolair en overige stemmingsstoornissen713
Delirium, dementie en overige cognitieve stoornissen511
Depressieve stoornissen713
Eetstoornissen813
Overige aan middel gebonden stoornissen511
Overige stoornissen in de kindertijd713
Persoonlijkheidsstoornissen1018
Pervasieve stoornissen917
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen612
Somatoforme stoornissen612
Bron

Nederlandse Zorgautoriteit

  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); kind- en jeugdpsychiatrie zijn niet geïncludeerd. 
  • Ongeveer 90 procent van de instellingen en 70 procent van de vrijgevestigden levert de gegevens aan. Hiermee is 95 procent van de omzet van instellingen en 77 procent van de omzet van vrijgevestigden vertegenwoordigd.
Periode gegevensverzameling
september en oktober 2018
Laatste update gegevens
5 juni 2019
Updatefrequentie
Onregelmatig, enkele malen per jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

GGZ-aanbieders leveren maandelijks hun wachttijden aan bij Vektis. Dit kerncijfer geeft inzicht in de gemiddelde aanmeldwachttijd en totale wachttijd. De aanmeldwachttijd is de periode tussen het moment waarop de patiënt zich meldt en de intake. De totale wachttijd is de periode tussen het moment waarop de patiënt zich meldt en de start van de behandeling. De behandelwachttijd is de wachttijd tussen de intake en de behandeling. De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze ligt voor zowel de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz op vier weken voor de aanmeldwachttijd en op veertien weken voor de totale wachttijd. Dit kerncijfer heeft betrekking op volwassenen (18+); kind- en jeugdpsychiatrie zijn niet geïncludeerd. Voorheen haalde Mediquest de wachttijden van de websites van ggz-aanbieders. Doordat sommige zorgaanbieders op hun website een onderscheid maken tussen jeugd, volwassenen en ouderen, kon deze indeling worden  overgenomen. Sinds 1 januari 2018 verplicht de NZa zorgaanbieders om wachttijden voor volwassenen aan te leveren aan Vektis. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen volwassenen en ouderen, maar wel naar hoofddiagnosegroep. Vandaar dat we de leeftijdsindeling niet meer presenteren. Ook is ervoor gekozen om de indeling naar basis-ggz en gespecialiseerde ggz als hoofdniveau voor het kerncijfer te hanteren in plaats van type wachttijd, zodat alle cijfers over de wachttijd bij elkaar gepresenteerd kunnen worden en de totale wachttijd zichtbaar is.

Bronnen

  • Nederlandse Zorgautoriteit