Wachttijd langer dan Treeknorm: polikliniek

30,8
procent
van de wachttijden voor specialismen op de polikliniek is langer dan de Treeknorm
Verslagjaar
2017
Bron
Wachttijdenonderzoek, Mediquest

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden dat langer is dan de Treeknorm voor poliklinische zorg in een instelling medisch specialistische zorg. Het gaat daarbij om de wachttijden van het totaal van alle instellingen medisch specialistische zorg. De Treeknorm voor poliklinische zorg is 4 weken. Het kerncijfer is gebaseerd op wachttijden van alle ziekenhuizen en een groot deel van de zbc's. 

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Wachttijdenonderzoek, Mediquest