Wachttijd generalistische basis-ggz: Overschrijding treeknorm en gemiddelde wachttijd

19
procent
van de instellingen voor generalistische basis-ggz heeft een gemiddelde totale wachttijd langer dan de norm
Verslagperiode
tweede kwartaal 2020
Bron
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Dit kerncijfer betreft het landelijk gemiddeld aantal weken totale wachttijd voor generalistische basis-ggz. De Treeknorm voor de totale wachttijd (aanmeld- plus behandelwachttijd) is 14 weken. Wachttijden geven een indruk van de mate waarin patiënten toegang hebben tot zorg. Hoe kleiner het aantal ggz-aanbieders met een wachttijd langer dan de Treeknorm, des te gunstiger het is. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden; dit betreft maandcijfers uitgesplitst naar diagnose.

  • Overschrijding (%) naar type aanbieder

Overschrijding naar type aanbieder

Type zorgaanbiederOverschrijding aanmeldwachttijd (Treeknorm = 4 weken)Overschrijding behandelwachttijd (Treeknorm = 10 weken)Overschrijding totale wachttijd (Treeknorm = 14 weken)
Instellingen53419
Vrijgevestigden35510
Bron

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  • De wachttijden hebben betrekking op volwassenen (18+); kind- en jeugdpsychiatrie zijn niet geïncludeerd. 
Verslagperiode
tweede kwartaal 2020
Laatste update gegevens
14 september 2020
Updatefrequentie
vier keer per jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is tot stand gekomen op basis van de wachttijden die zorgaanbieders via Vektis aanleveren in het kader van de transparantieregeling zorgaanbieders ggz. Dit kerncijfer geeft inzicht in de gemiddelde aanmeldwachttijd, gemiddelde behandelwachttijd en totale wachttijd. De aanmeldwachttijd is de periode tussen het moment waarop de patiënt zich meldt en de intake. De behandelwachttijd is de periode tussen intake en de start van de behandeling. De totale wachttijd is de wachttijd tussen de aanmelding en de behandeling. De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze ligt voor zowel de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz op vier weken voor de aanmeldwachttijd, tien weken voor de behandelwachttijd en op veertien weken voor de totale wachttijd. Dit kerncijfer heeft betrekking op volwassenen (18+); kind- en jeugdpsychiatrie zijn niet geïncludeerd.

Bronnen

  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)