Voedselinfecties: aantal verloren gezonde levensjaren

Voedselinfecties zorgen jaarlijks voor
4.200
verloren gezonde levensjaren
Verslagjaar
2019
Bron
RIVM

Dit kerncijfer betreft het aantal verloren gezonde levensjaren ten gevolge van voedselinfecties in Nederland. Dit wordt gemeten in DALY's. In het geval van voedselinfecties spelen de duur van acute (zoals diarree) en lange-termijn gevolgen van infectie (zoals prikkelbaar darmsyndroom of nierfalen) een rol, naast de mogelijke sterfte.

  • Naar hoofdroute voedsel

Aantal verloren gezonde levensjaren door voedselinfecties

Ziektelast in DALY per jaar
VoedselinfectieDALY per jaar
Campylobacter1400
STEC O15761
L. monocytogenes130
Salmonella600
B. cereus toxine29
C. perfringens toxine180
S. aureus toxine190
Hepatitis-A virus8
Hepatitis-E virus63
Norovirus310
Rotavirus150
C. parvum15
G. lamblia29
T. gondii1000
Bron

RIVM 

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
1 juli 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Jaarlijks onderzoekt het RIVM hoeveel personen ziek worden van 14 ziekteverwekkers (zoals Salmonella, Campylobacter of Listeria monocytogenes) die via voedsel in het menselijk lichaam terechtkomen. Deze voedsel-gerelateerde ziektelast wordt uitgedrukt in DALY’s (Disability-Adjusted-Life-Years), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat aan ziekte of vroegtijdig overlijden. Lees meer over dit jaarlijks onderzoek op www.rivm.nl

De getallen zijn gebaseerd op het aantal jaarlijks gerapporteerde gevallen en de daarmee gepaarde ziektelast gecorrigeerd voor: a) de dekkingsgraad (indien van toepassing); b) onderdiagnose en onderrapportage; en c) het feit dat niet elke zieke medische zorg nodig heeft. Het berekeningsmodel voor deze getallen kent een schattingselement omdat het gebaseerd is op een aantal aannames. Daarom worden de kengetallen als afgeronde getallen weergegeven.

Bronnen

  • RIVM