Titel (titel niet zichtbaar)

Voedselinfecties zorgen jaarlijks voor

4.200  verloren gezonde levensjaren

 

Verslagjaar: 2019
Bron: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
2021.03.04: Dit kerncijfer is gearchiveerd, is vervangen door kerncijfer Voedselinfecties: aantal gevallen

Voedselinfecties: aantal verloren gezonde levensjaren beschrijving

Dit kerncijfer betreft het aantal verloren gezonde levensjaren ten gevolge van voedselinfecties in Nederland. Dit wordt gemeten in DALY's. In het geval van voedselinfecties spelen de duur van acute (zoals diarree) en lange-termijn gevolgen van infectie (zoals prikkelbaar darmsyndroom of nierfalen) een rol, naast de mogelijke sterfte.

Naar hoofdroute voedsel

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron  
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagjaar 
2019 
Laatste update gegevens 
1 juli 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Voedselinfecties op rivm.nl

Trend

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Bron  
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagperiode t/m 
2019 
Laatste update gegevens 
1 juli 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Voedselinfecties op rivm.nl

Trend naar hoofdroute voedsel

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

De daling in Campylobacter infecties is gestabiliseerd. Er zijn verder geen grote schommelingen geweest in de afgelopen jaren, met uitzondering van Salmonella in 2012, vanwege een grote uitbraak met gerookte zalm als bron.

Bron  
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Verslagperiodet/m 
2019 
Laatste update gegevens 
1 juli 2020
Updatefrequentie 
Jaarlijks
Meer info
Voedselinfecties op rivm.nl

Jaarlijks onderzoekt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hoeveel personen ziek worden van 14 ziekteverwekkers (zoals Salmonella, Campylobacter of Listeria monocytogenes) die via voedsel in het menselijk lichaam terechtkomen. Deze voedsel-gerelateerde ziektelast wordt uitgedrukt in DALY’s (Disability-Adjusted-Life-Years), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat aan ziekte of vroegtijdig overlijden. Lees meer over dit jaarlijks onderzoek op www.rivm.nl

De getallen zijn gebaseerd op het aantal jaarlijks gerapporteerde gevallen en de daarmee gepaarde ziektelast gecorrigeerd voor: a) de dekkingsgraad (indien van toepassing); b) onderdiagnose en onderrapportage; en c) het feit dat niet elke zieke medische zorg nodig heeft. Het berekeningsmodel voor deze getallen kent een schattingselement omdat het gebaseerd is op een aantal aannames. Daarom worden de kengetallen als afgeronde getallen weergegeven.