Uitgaven voor psychische problemen

7,7*
procent
van de zorguitgaven is toe te schrijven aan psychische problemen en stoornissen
Verslagjaar
2015
(* voorlopig cijfer)
Bron
Kosten van Ziektenstudie, RIVM

Dit kerncijfer geeft aan welk deel van de directe medische zorguitgaven in Nederland aan psychische problemen en stoornissen (excl. dementie en verstandelijke handicap) worden toegeschreven binnen de Kosten van Ziektenstudie van het RIVM

  • Naar sector
  • Naar financiering
  • Naar ziekte-diagnose

Verdeling uitgaven aan psychische stoornissen over sectoren

Exclusief dementie en verstandelijke handicap
Sector2015*
GGZ71,4
Eerstelijnszorg8,2
Ziekenhuiszorg5,7
Geneesmiddelen5,3
Welzijnszorg3,7
Beheersorganisaties1,8
Gehandicaptenzorg1,5
Ouderenzorg1,5
Overig0,9
Bron

Kosten van Ziektenstudie, RIVM

Verslagjaar
2015
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
14 mei 2018
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar

Verdeling uitgaven aan psychische stoornissen naar wijze van financiering

Exclusief dementie en verstandelijke handicap
Financieringsbron2015
Basisverzekering*40,9
Rijksoverheid23,3
Overheid anders12,8
Wet Langdurige Zorg**12
Aanvullende verzekering***10,8
Overig0,3
Bron

Kosten van Ziektenstudie, RIVM

* exclusief eigen risico
** exclusief eigen bijdrage
*** & eigen betaling

Verslagjaar
2015
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
14 mei 2018
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar

Verdeling uitgaven aan psychische stoornissen naar ziekte-diagnose

Exclusief dementie en verstandelijke handicap
Ziekte-diagnose2015
Overige psychische stoornissen37,4
Depressieve stoornissen16
Angststoornissen11,1
Afh. alcohol en drugs10,9
Persoonlijkheidsstoornissen8,9
Schizofrenie5
ADHD4,3
Bipolaire stoornissen3
Gedragsstoornissen1,8
Overige stemmingsstoornissen1
Burn-out0,5
Bron

Kosten van Ziektenstudie, RIVM

Verslagjaar
2015
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
14 mei 2018
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Cijfers over zorguitgaven komen uit CBS Zorgrekeningen. Toedeling naar ziekten is gemaakt door het RIVM binnen de Kosten van Ziektenstudie. Meer informatie over deze studie en de verantwoording van de cijfers is te vinden op het onderdeel Kosten van Ziekten op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Kosten van Ziektenstudie, RIVM