Uitgaven: jaarlijkse groei private zorguitgaven

De jaarlijkse groei in privaat gefinancierde zorguitgaven op macroniveau is
0,5*
procent
Peildatum
2016
(* voorlopig cijfer)
Bron
OECD Health Expenditure Database

Dit kerncijfer betreft de groei in procenten van de totale zorguitgaven ten opzichte van het voorgaande jaar, gebaseerd op de OECD definitie van private uitgaven.

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. 

Bronnen

  • OECD health expenditure database