Uitgaven: aandeel bbp van privaat gefinancierde gezondheidszorg

2,0*
procent
van het bbp wordt besteed aan gezondheidszorg
Verslagjaar
2016
(* voorlopig cijfer)
Bron
OECD Health Statistics Database

Dit kerncijfer betreft het percentage van het totale bruto binnenlands product ( bbp) dat wordt besteed aan privaat gefinancierde gezondheidszorg. Het cijfer zegt iets over de maatschappelijke uitgaven aan de gezondheidszorg.
 

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd.

Bronnen

  • OECD Health Expenditure Database