Medisch specialistische zorg: aantal instellingen

384
instellingen
bieden medisch specialistische zorg
Verslagjaar
2016
Bron
NZa

Dit kerncijfer betreft het totale aantal algemene ziekenhuizen, Universitair Medische Centra ( UMC's), categorale instellingen (zoals revalidatie-instellingen, audiologische centra) en zelfstandige behandelcentra ( ZBC's) die een contract hebben met een verzekeraar.

  • Naar soort instelling

Instellingen voor medisch specialistische zorg

2016
Algemene ziekenhuizen71
Universitair Medische Centra8
Categorale instellingen*76
Zelfstandige behandelcentra (ZBC's)229
Totaal384
Bron

NZa

* Dit betreft o.a. revalidatie-instellingen en audiologische centra 

Peildatum
april 2017
Laatste update gegevens
17 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op de website van de NZa.

  • Onder 'medisch specialistische zorg' (MSZ) vallen diagnostiek, behandelingen en therapieën waarvoor medisch specialistische kennis en kunde nodig zijn. 
  • De aantallen zijn gebaseerd op de bij de NZa bekende apart functionerende entiteiten.
  • Een ZBC wordt meegeteld als het minimaal één contract met een zorgverzekeraar heeft afgesloten.

Bronnen

  • NZa

Meer informatie