Tandartsen: aantal werkzaam

7.975*
personen
zijn werkzaam als tandarts in de zorgsector
Verslagjaar
2017
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat als tandarts staat ingeschreven in het BIG-register en een baan heeft, als werknemer of zelfstandige, in de zorgsector. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september. Het aantal werkzame tandartsen geeft een indicatie van het aanbod van eerstelijnszorg. In de eerstelijns mondzorg zijn ook mondhygiënisten werkzaam. De mondhygiënist richt zich op de preventieve mondzorg en houdt zich met name bezig met het voorkomen van aandoeningen.

  • Naar geslacht
  • Naar geslacht en leeftijd

Werkzame tandartsen

PeriodenMannenVrouwen
2017*46903285
Bron

CBS StatLine 

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Werkzame tandartsen

LeeftijdMannenVrouwen
Jonger dan 25 jaar520
25 tot 30 jaar240495
30 tot 35 jaar450730
35 tot 40 jaar410555
40 tot 45 jaar410445
45 tot 50 jaar330275
50 tot 55 jaar490275
55 tot 60 jaar870260
60 tot 65 jaar870170
65 jaar of ouder61065
Bron

CBS StatLine 

Verslagjaar
2017
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
4 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De cijfers voor dit kerncijfer komen tot stand door een koppeling van het BIG-register aan gegevens van het CBS over banen van werknemers en zelfstandigen. Meer informatie over de is te vinden op www.cbs.nl.

Bronnen

  • CBS StatLine