Tandartsen: aantal werkzaam

8.210*
personen
zijn werkzaam als tandarts in de zorgsector
Verslagjaar
2016
(* voorlopig cijfer)
Bron
CBS StatLine

Dit kerncijfer betreft het aantal personen dat als tandarts staat ingeschreven in het BIG-register en een baan heeft, als werknemer of zelfstandige, in de zorgsector. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september. Het aantal werkzame tandartsen geeft een indicatie van het aanbod van eerstelijnszorg. In de eerstelijns mondzorg zijn ook mondhygiënisten werkzaam. De mondhygiënist richt zich op de preventieve mondzorg en houdt zich met name bezig met het voorkomen van aandoeningen.

  • Naar geslacht
  • Naar geslacht en leeftijd

Werkzame tandartsen

PeriodenMannenVrouwen
2016*49703245
Bron

CBS StatLine 

Verslagjaar
2016
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
6 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Werkzame tandartsen

LeeftijdMannenVrouwen
Jonger dan 25 jaar1020
25 tot 30 jaar280540
30 tot 35 jaar425670
35 tot 40 jaar415550
40 tot 45 jaar410405
45 tot 50 jaar330265
50 tot 55 jaar575295
55 tot 60 jaar930265
60 tot 65 jaar910160
65 jaar of ouder67570
Bron

CBS StatLine 

Verslagjaar
2016
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
6 april 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De cijfers voor dit kerncijfer komen tot stand door een koppeling van het BIG-register aan gegevens van het CBS over banen van werknemers en zelfstandigen. Meer informatie over de is te vinden op www.cbs.nl.

Bronnen

  • CBS StatLine