Tandarts: financiële toegankelijkheid

0,3
procent
van de bevolking ziet af van periodiek mondonderzoek vanwege de kosten
Verslagjaar
2016
Bron
OECD

Dit kerncijfer geeft een indruk van de mate waarin kosten als een belemmering worden gezien om naar de tandarts te gaan voor een controle. Tandheelkunde valt niet onder het basispakket van verzekerde zorg. Men kan zich hiervoor bijverzekeren of de kosten zelf betalen.

  • Internationaal

Afzien van periodiek mondonderzoek vanwege de kosten in Europese landen

16 jaar en ouder, in de afgelopen 12 maanden
LandPercentage
Portugal13,8
Griekenland13,4
Letland13,1
Estland9,2
Italië8
Spanje5,1
België3,7
Denemarken3,7
Noorwegen3,6
Litouwen3,6
Zweden3,4
Zwitserland3,3
Ierland3,1
Frankrijk2,9
Polen2,9
Hongarije2
Slowakije1,7
Verenigd Koninkrijk1,4
Duitsland0,6
Tsjechië0,6
Finland0,4
Slovenië0,4
Oostenrijk0,4
Nederland0,3
Bron

EU-SILC, Eurostat, 2018

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
7 september 2018
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • EU-SILC, Eurostat, 2018