Sportaccommodaties

De gemiddelde dichtheid van sportaccommodaties is
21,6
sportvoorzieningen per 10.000 inwoners
Verslagjaar
2015
Bron
Mulier Instituut, Databestand SportAanbod

Dit kerncijfer betreft de dichtheid van sportaccommodaties in Nederland, gemeten als het gemiddeld aantal sportvoorzieningen per 10.000 inwoners.

  • Regionaal

Sportaccommodaties

per gemeente
Sportaccommodaties per gemeente 2015
Bron

Mulier Instituut, Databestand SportAanbod 

Relatief lage aantallen accommodaties zijn er in de Randstad en de Veluwe. Een belangrijk gegeven hierbij is dat het om aantallen accommodaties gaat, niet om de grootte van accommodaties. In de dunbevolkte gebieden zijn meer, maar kleinere accommodaties dan in de grootstedelijke gebieden.
Verslagjaar
2015
Laatste update gegevens
16 december 2016
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

In de berekening van de sportaccommodaties zijn accommodaties voor actieve sportbeoefening door amateurs meegenomen. Hierbij is rekening gehouden met verschillen in de diversiteit en capaciteit van sportaccommodaties. Een sporthal is bijvoorbeeld geschikt voor meer sportdisciplines dan een rugbyveld. En op een tennispark met 5 banen kunnen minder mensen tegelijkertijd sporten dan op een tennis park met 15 banen. Sportaccommodaties is onderdeel van een set Kernindicatoren van Sport en Bewegen. De kernindicator sportaccommodaties is in 2015 voor het eerst bepaald. Het absolute getal krijgt betekenis door het volgen van de kernindicator in de tijd en is nu vooral interessant voor het vergelijken van regio’s.

Bronnen

  • Mulier Instituut, Databestand SportAanbod