Orgaantransplantaties: uitstroom van wachtlijst

Het aantal uitgestroomde patiënten (vanwege overlijden of verslechtering klinische conditie) voor een niertransplantatie is
179
Verslagjaar
2019
Bron
Nederlandse Transplantatie Stichting

Dit kerncijfer betreft het aantal mensen dat op de wachtlijst stond voor een niertransplantatie maar is uitgestroomd vanwege overlijden of vanwege een verslechtering van klinische conditie waardoor zij niet meer transplantabel zijn. Het aantal uitgevoerde niertransplantaties in het verslagjaar 2019 bedroeg 770. In dit kerncijfer wordt ook voor andere organen de uitstroom gepresenteerd.

  • Naar soort orgaan

Uitstroom wachtlijst naar soort orgaan

OverledenVerslechtering conditie
Nier67112
Hart53
Long1211
Lever329
Pancreas22
Bron

Nederlandse Transplantatie Stichting

Peildatum
2019
Laatste update gegevens
14 december 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Gegevens over orgaantransplantaties komen uit het jaarverslag van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Bronnen

  • Nederlandse Transplantatie Stichting