Maatschappelijke participatie van personen met een verstandelijke beperking

37
procent
van de personen met een lichte of matige verstandelijke beperking doet (on)betaald werk
Verslagjaar
2019
Bron
Nivel

Dit kerncijfer betreft de participatie van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking, volgens naasten van mensen met een verstandelijke beperking.

  • Actueel

Participatie van personen met een verstandelijke beperking

Deelgebied participatiePersonen met een lichte of matige verstandelijke beperkingAlgemene bevolking
Gebruik buurtvoorzieningen*4570
Komt dagelijks buitenshuis in buurt of regio4391
Maakt weleens gebruik van het openbaar vervoer4670
Doet (on)betaald werk**3776
Contact vrienden en kennissen*** 5884
Bron

Nivel

* Regelmatig gebruik van twee of meer buurtvoorzieningen
** Bij de groep mensen met een verstandelijke beperking gaat het zowel om betaald werk als onbetaald werk en zijn ook 65-plussers in het percentage opgenomen. Het cijfer van de algemene bevolking betreft betaald werk voor minimaal 12 uur per week (<65 jaar).
*** Ontmoet minimaal maandelijks vrienden of goede kennissen 

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
20 november 2020
Updatefrequentie
Een maal per jaar

Verantwoording

Gegevens zijn verzameld via Nivel Panels. Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Monitoring Onbeperkt meedoen! van Nivel.

Bronnen

  • Nivel