Maatschappelijke participatie van personen met een lichamelijke beperking

29
procent
van de personen met een lichamelijke beperking doet betaald werk
Verslagjaar
2016
Bron
Nivel
  • Actueel

Participatie van personen met een lichamelijke beperking

Deelgebied participatiePersonen met een lichamelijke beperkingAlgemene bevolking
Gebruik buurtvoorzieningen*6674
Dagelijks buitenshuis8392
Gebruik van openbaar vervoer5461
Betaald werk (≥ 12 uur per week)**2970
Vrijwilligerswerk 2735
Opleiding/werkgerelateerde cursus**013
Maandelijks uitgaansgelegenheid bezoeken3744
Maandelijks verenigingsactiviteit en/of cursus doen4861
Maandelijks vrienden ontmoeten8683
Bron

Nivel

   *Regelmatig gebruik van twee of meer buurtvoorzieningen
**< 65 jaar

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
20 juni 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Gegevens zijn verzameld via Nivel Panels. Verantwoording van de cijfers is te vinden op de Monitor Participatie van Nivel.

Bronnen

  • Nivel