Maatschappelijke participatie van personen met een lichamelijke beperking

31
procent
van de personen met een lichamelijke beperking doet betaald werk
Verslagjaar
2018
Bron
Nivel

Dit kerncijfer betreft het percentage mensen met een lichamelijke beperking dat betaald werk doet, op het totaal aantal mensen met een lichamelijke beperking. Mensen met een lichamelijke beperking hebben moeite met activiteiten op het gebied van ADL (‘Activiteiten van het Dagelijks Leven’), mobiliteit, huishoudelijke activiteiten, zien en/of horen.

  • Actueel

Participatie van personen met een lichamelijke beperking

Personen met een lichamelijke beperkingAlgemene bevolking
Gebruik buurtvoorzieningen*6775
Dagelijks buitenshuis8385
Gebruik van openbaar vervoer5262
Betaald werk (? 12 uur per week)**3176
Vrijwilligerswerk2838
Opleiding/werkgerelateerde cursus**414
Maandelijks uitgaansgelegenheid bezoeken3649
Maandelijks verenigingsactiviteit en/of cursus doen4455
Maandelijks vrienden ontmoeten8085
Bron

Nivel

   *Regelmatig gebruik van twee of meer buurtvoorzieningen
**< 65 jaar

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
6 april 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Verantwoording

Gegevens zijn verzameld via Nivel Panels. Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Monitor Zorg en participatie van Nivel.

Bronnen

  • Nivel