Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen instelling

De tevredenheidscore (1-5) van zorgverleners voor de kwaliteit van zorg in de eigen instelling is een
3,5
Verslagjaar
2017
Bron
Panel Verpleging & Vezorging, Nivel

Dit kerncijfer betreft de tevredenheid met de kwaliteit van de zorg in de eigen instelling, uitgedrukt in een score van 1 (zeer ontevreden) t/m 5 (zeer tevreden). Het is gebaseerd op de antwoorden op drie vragen die werden gesteld aan zorgverleners (verpleegkundigen en verzorgenden) die werkzaam zijn in ziekenhuizen en de GGZ. Het oordeel van de zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief.

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Panel Verpleging & Verzorging, Nivel