Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en GGZ: beoordeling eigen afdeling

16,3
procent
van de zorgverleners vindt dat de kwaliteit van zorg binnen eigen afdeling/team regelmatig of vaak niet goed is
Verslagjaar
2019
Bron
Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Dit kerncijfer betreft het percentage zorgverleners (verpleegkundigen en verzorgenden) werkzaam in ziekenhuizen en de GGZ dat aangeeft dat de kwaliteit van de verleende zorg door de eigen afdeling of het eigen team regelmatig of vaak niet goed is. Het oordeel van de zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief.

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Panel verpleging & verzorging, Nivel