Keizersneden: ongeplande keizersneden in laagrisicogroep

12,6
procent
van de bevallingen in een laagrisicogroep in de tweede lijn, eindigt in een ongeplande keizersnede
Verslagjaar
2012
Bron
Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Dit kerncijfer betreft het percentage baringen in de tweede lijn in een laagrisicogroep zwangere vrouwen ( NTSV-groep), waarbij een ongeplande keizersnede is uitgevoerd. De laagrisicogroep bestaat uit vrouwen die hun eerste kind baren (nulliparae) met een éénlingzwangerschap, waarbij het voldragen kind (≥ 37 weken) in hoofdligging ligt. Een tweedelijnsbevalling is een bevalling die eindigt in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. Een keizersnede is een ingrijpende buikoperatie die risico’s met zich meebrengt. Voordat tot een keizersnede wordt overgegaan, moeten de voordelen en risico’s zorgvuldig worden afgewogen. De WHO adviseert terughoudendheid met het uitvoeren van keizersneden in het algemeen. Binnen de laagrisicogroep zouden keizersneden uitzondering moeten zijn.

Gerelateerde kerncijfers

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  •  Perinatale Registratie Nederland, Perined