Titel (titel niet zichtbaar)

12,6 procent

van de bevallingen in een laagrisicogroep in de tweede lijn, eindigt in een ongeplande keizersnede

 

Verslagjaar:  2012
Bron: Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage baringen in de tweede lijn in een laagrisicogroep zwangere vrouwen ( NTSV-groep), waarbij een ongeplande keizersnede is uitgevoerd. De laagrisicogroep bestaat uit vrouwen die hun eerste kind baren (nulliparae) met een éénlingzwangerschap, waarbij het voldragen kind (≥ 37 weken) in hoofdligging ligt. Een tweedelijnsbevalling is een bevalling die eindigt in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. Een keizersnede is een ingrijpende buikoperatie die risico’s met zich meebrengt. Voordat tot een keizersnede wordt overgegaan, moeten de voordelen en risico’s zorgvuldig worden afgewogen. De WHO adviseert terughoudendheid met het uitvoeren van keizersneden in het algemeen. Binnen de laagrisicogroep zouden keizersneden uitzondering moeten zijn.

Trend

Sla de grafiek Trend ongeplande keizersneden bij vrouwen in de 'NTSV-groep" over en ga naar de datatabel

Bron 
Perinatale Registratie Nederland, Perined
Verslagperiode t/m 
2012
Laatste update gegevens  
27 april 2016
Updatefrequentie  
Onregelmatig
Meer info
Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.