Huisartscontact: aantal contacten per persoon

4,4
keer per jaar
hebben mensen gemiddeld contact met een huisarts of praktijkondersteuner
Verslagjaar
2017
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het gemiddeld aantal gedeclareerde contacten in de huisartsenpraktijk per ingeschreven patiënt . Dit zijn contacten met de huisarts, praktijkondersteuner of modernisering en innovatie (M&I) verrichtingen. De integraal bekostigde contacten zijn buiten beschouwing gelaten.

  • Naar leeftijd
  • Naar type consult

Gemiddeld aantal contacten met huisartsenpraktijk

LeeftijdPercentage
0-4 jaar3,5
5-17 jaar2,3
18-44 jaar3,6
45-64 jaar4,4
65-74 jaar6,0
75-84 jaar8,9
85 jaar en ouder13,3
Bron

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
5 oktober 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gemiddeld aantal contacten met huisartsenpraktijk

Type consultAantal contacten
Consult kort2,08
Consult lang0,71
Visite kort0,10
Visite lang0,08
Telefonisch consult1,22
Vaccinatie0,00
E-mailconsult0,03
M&I verrichting0,18
Bron

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
5 oktober 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Dit kerncijfer is gebaseerd op alle ingeschreven patiënten van huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Meer informatie