GGZ: instellingen

723
instellingen bieden basis, gespecialiseerde en langdurige GGZ aan.
Verslagjaar
2014
Bron
Vektis

Dit kerncijfer betreft het aantal geschatte aanbieders van basis, gespecialiseerde en langdurige geestelijke gezondheidszorg ( GGZ). Dit aantal betreft  geen vrijgevestigde zorgaanbieders. Er zijn ten minste nog 4.000 vrijgevestigde zorgaanbieders waarvan de meeste aanbieders zorg verlenen in de basis- GGZ, maar ook een aanzienlijk deel in de gespecialiseerde GGZ en in beide sectoren. Er is een grote spreiding in de omvang van de GGZ-instellingen, veel instellingen zijn klein en weinig instellingen zijn groot van omvang.

  • Trend
  • Naar type instelling

Trend in aantal instellingen GGZ

JaarAantal instellingen
2012714
2013730
2014723
Bron

Vektis en Nederlandse Zorgautoriteit

Deze grafiek toont het aantal unieke zorgaanbieders binnen de langdurige GGZ.
Verslagjaar t/m
2014
Laatste update gegevens
28 augustus 2017
Updatefrequentie
Jaarlijks

Trend in aantal GGZ instellingen

Soort instelling201220132014
Basis-GGZ*222216
Gespecialiseerde GGZ*190214165
Basis- en gespecialiseerde GGZ1168
Langdurige GGZ442426411
Gespecialiseerde GGZ en langdurige GGZ596760
Basis-GGZ, gespecialiseerde GGZ en langdurige GGZ--3
Totaal714730723
Bron

Vektis en Nederlandse Zorgautoriteit

*Basis- GGZ werd in 2012 en 2013 eerstelijns- GGZ genoemd. Gespecialiseerde GGZ werd tweedelijns- GGZ genoemd. Hierdoor zijn de cijfers voor 2014 niet één-op-één te vergelijken met de jaren daarvoor.

Deze tabel toont het aantal unieke zorgaanbieders binnen de langdurige GGZ.
Verslagjaar t/m
2014
Laatste update gegevens
28 augustus 2017
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Het aantal aanbieders is gebaseerd op het aantal unieke AGB-codes van Vektis (eerstelijns psychologen, Zvw, POH en Wlz) met een vergoed bedrag van meer dan € 0 per jaar. Deze gegevens zijn door de NZa gekoppeld met het Algemeen Bedrijven Register van het CBS.

Totdat er een eenduidige en up-to-date registratie is van het aantal actieve zorgaanbieders binnen de GGZ, kan een verbetering in de gebruikte methodiek of brondata er voor zorgen dat gerapporteerde aantallen (ook met terugwerkende kracht) wijzigen. De gepubliceerde aantallen GGZ aanbieders zijn op dit moment de best beschikbare schatting.

Bronnen

  • Vektis en Nederlandse Zorgautoriteit

Meer informatie