GGZ: aantal suïcides

764
personen
die in behandeling zijn bij een GGZ-instelling hebben zich gesuïcideerd
Verslagjaar
2018
Bron
IGJ, Meldingssysteem voor suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel

Dit kerncijfers betreft het aantal gemelde suïcides van mensen die in behandeling zijn bij een GGZ-instelling. Dit zegt iets over de implementatie en doeltreffendheid van suïcidepreventie binnen de GGZ. Als dit cijfer in de loop van de tijd stijgt, kan dat betekenen dat de doeltreffendheid van de preventie te wensen overlaat. 

Gerelateerde kerncijfers

Verantwoording

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl. 
 

Bronnen

  • IGJ, Meldingssysteem voor suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel