Euthanasie: verzoek aan huisarts

5,0
per 10.000 patiënten
dienden een verzoek tot euthanasie in bij de huisarts
Verslagjaar
2018
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal patiënten dat een verzoek deed om actieve euthanasie toe te passen, per 10.000 ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk.

  • Naar leeftijd

Euthanasieverzoeken aan huisarts

Per 10.000 ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk
LeeftijdPercentage
< 65 jaar18,8
65 tot 75 jaar14,1
75 tot 85 jaar35,9
85+31,3
Bron

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Verslagperiode
2018
Laatste update gegevens
16 januari 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

De gepresenteerde cijfers zijn de best mogelijke over dit onderwerp, maar de aantallen gevallen waarop ze zijn gebaseerd zijn klein. Voorzichtigheid is daarom geboden bij de interpretatie.

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn