Euthanasie: verzoek aan huisarts

6,6
per 10.000 patiënten
dienden een verzoek tot euthanasie in bij de huisarts
Verslagjaar
2017
Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Dit kerncijfer betreft het aantal patiënten dat een verzoek deed om actieve euthanasie toe te passen, per 10.000 ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk.

  • Naar leeftijd

Euthanasieverzoeken aan huisarts

Per 10.000 ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk
LeeftijdPercentage
< 65 jaar25,5
65 tot 75 jaar27,4
75 tot 85 jaar28,3
85+18,9
Bron

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  • De cijfers zijn gemiddeld over de jaren 2010-2017
Verslagperiode
2010-2017
Laatste update gegevens
26 november 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

De gepresenteerde cijfers zijn de best mogelijke over dit onderwerp, maar de aantallen gevallen waarop ze zijn gebaseerd zijn klein. Voorzichtigheid is daarom geboden bij de interpretatie.

Bronnen

  • Nivel Zorgregistraties eerste lijn