Palliatieve sedatie

5,0 per 10.000 patiënten

dienden een verzoek tot euthanasie in bij de huisarts

 

Verslagjaar: 2018
Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Palliatieve sedatie

Dit kerncijfer betreft het aantal patiënten dat een verzoek deed om actieve euthanasie toe te passen, per 10.000 ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk.

Naar leeftijd

Sla de grafiek Euthanasieverzoeken aan huisarts over en ga naar de datatabel

Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
16 januari 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Euthanasie in jaarrapport peilstations op Nivel.nl 
Meer cijfers op Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Trend

Sla de grafiek Trend in euthanasieverzoeken aan huisarts over en ga naar de datatabel

Bron
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
Verslagjaar t/m
2018
Laatste update gegevens
16 januari 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
Meer info
Euthanasie in jaarrapport peilstations op Nivel.nl 
Meer cijfers op Nivel Zorgregistraties eerste lijn 

Verantwoording van de cijfers is te vinden op Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

De gepresenteerde cijfers zijn de best mogelijke over dit onderwerp, maar de aantallen gevallen waarop ze zijn gebaseerd zijn klein. Voorzichtigheid is daarom geboden bij de interpretatie.