eHealth: zelfmeting en telemonitoring

55
procent van de chronisch zieken
en 50% van de kwetsbare ouderen meet zelf hun gezondheidswaarden
Verslagjaar
2017
Bron
eHealth-monitor (Nivel en Nictiz])

Dit kerncijfer betreft het percentage chronisch zieken en kwetsbare ouderen dat zelfstandig metingen van gezondheidswaarden uitvoert.

  • Naar antwoordcategorie
  • Naar soort gegevens

Percentage patiënten dat zelf gezondheidswaarden meet

Chronische zieken en kwetsbare ouderen
Zelfstandig gemetenChronisch zieken (n=1.156)Kwetsbare ouderen (n=196)
Ja5550
Nee, maar zou wel willen*108
Nee, maar zou wel willen met hulp**36
Nee, en zou ook niet willen***3236
Bron

eHealth-monitor (Nivel en Nictiz)

*Nee, maar zou dit wel (zelfstandig) willen doen

**Nee, maar zou dit wel willen met hulp van een zorgverlener

***Nee, en zou dit ook niet willen doen

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
1 december 2017
Updatefrequentie
Onregelmatig

Percentage patiënten dat zelf gezondheidswaarden meet

Chronische zieken en kwetsbare ouderen
Soort metingChronisch zieken (%) (n=650-701) Kwetsbare ouderen (%) (n=98)
Gewicht9083
Bloeddruk5154
Bloedsuikerwaarde2531
INR*-waarden (bloedstolling)514
Zuurstofverzadiging bloed610
Longfunctie711
ECG35
Lichamelijke activiteit179
Anders32
Bron

eHealth-monitor (Nivel en Nictiz)

* INR: International Normalized Ratio

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
1 december 2017
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verantwoording

Om uitspraken te kunnen doen over de inzet van eHealth door chronisch zieken, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen is gebruik gemaakt van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nivel

Meer informatie is te vinden in het Tussenrapport eHealth-monitor Zorg van  het Nivel en Nictiz.

Bronnen

  • eHealth-monitor (Nivel en Nictiz)