eHealth: inzage medische gegevens chronisch zieken

16
procent
van chronisch zieke patiënten heeft toegang tot eigen medische gegevens
Verslagjaar
2017
Bron
eHealth-monitor (Nivel en Nictiz)

Dit kerncijfer betreft het percentage chronisch zieke patiënten dat direct toegang heeft tot bepaalde medische gegevens.

  • Naar soort gegevens

Percentage patiënten dat medische gegevens heeft ingezien via internet*

Chronisch zieken
Soort gegevens:Huisarts: 1 keer of vaker gebruik van gemaakt (%) (n= 981-1.031)Ziekenhuis: 1 keer of vaker gebruik van gemaakt (%) (n=764-787)
Overzicht van alle medicijnen 124
Uitslagen van onderzoeken55
Uitslagen beeldvormend onderzoek25
Uitslagen van metingen aan mijn lichaam55
Overzicht van de doelen en afspraken45
Bron

eHealth-monitor (Nivel en Nictiz)

* Het betreft  het percentage chronisch zieken dat aangeeft het afgelopen jaar gebruik te hebben gemaakt van de mogelijkheid die de huisarts/ziekenhuis bood om informatie uit het medische dossier via internet te zien.

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
1 december 2017
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verantwoording

Om uitspraken te kunnen doen over de inzet van eHealth door chronisch zieken, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen is gebruik gemaakt van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nivel

Meer informatie is te vinden in het Tussenrapport eHealth-monitor Zorg van  het Nivel en Nictiz.

Bronnen

  • eHealth-monitor (Nivel en Nictiz)