eHealth: beeldschermzorg en domotica

5
procent
van mensen die thuis zorg ontvangen gebruikt beeldschermzorg
Verslagjaar
2017
Bron
eHealth-monitor (Nivel en Nictiz)

Dit kerncijfer betreft zelfgerapporteerde informatie over het gebruik van beeldschermzorg door personen die thuis zorg en ondersteuning ontvangen. Beeldschermzorg is een vorm van zorg verlenen waarbij de zorgverlener en zorggebruiker op afstand met elkaar communiceren via een beeldscherm en camera. Naast beeldschermzorg kunnen ook domotica worden ingezet. Dit zijn diverse vormen van thuistechnologie die erop gericht zijn om in huis makkelijker apparatuur te bedienen en om de veiligheid van mensen te bewaken. Onderstaande grafiek presenteert cijfers over domotica.

  • Naar type apparaat

Percentage personen dat domotica gebruikt

Personen die thuis zorg ontvangen
Soort hulpmiddelPercentage
Alarmeringsapparaat naar zorgverlener22
Elektronisch deurslot11
Technologie met afstandsbediening2
Elektronische medicijndoos5
Bron

eHealth-monitor (Nivel en Nictiz)

Het aantal respondenten op deze set vragen schommelt tussen de 477 en 502.

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
1 december 2017
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verantwoording

Om uitspraken te kunnen doen over de inzet van eHealth door chronisch zieken, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen is gebruik gemaakt van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nivel

Meer informatie is te vinden in het Tussenrapport eHealth-monitor Zorg van  het Nivel en Nictiz.

Bronnen

  • eHealth-monitor (Nivel en Nictiz)