eHealth: beeldschermzorg en domotica

5
procent
van mensen die thuis zorg ontvangen gebruikt beeldschermzorg
Verslagjaar
2017
Bron
NIVEL en Nictiz

Dit kerncijfer betreft het gebruik van beeldschermzorg door personen die thuis zorg ontvangen. Het gaat hier om mensen die hulp bij het huishouden ontvangen, persoonlijke verzorging en/of verpleging (vanuit de Wmo, de AWBZ of een combinatie hiervan). Beeldschermzorg is een vorm van zorg verlenen waarbij de zorgverlener en zorggebruiker op afstand met elkaar communiceren via een beeldscherm en camera, met behulp van toepassingen zoals Skype of Facetime en met behulp van apparaten zoals een iPad, computer of televisie. In de grafieken worden ook cijfers over domotica gepresenteerd, met domotica worden diverse vormen van thuistechnologie bedoeld die erop gericht zijn om in huis makkelijker zaken te bedienen of om de veiligheid van mensen te bewaken.

  • Naar type apparaat

Percentage personen dat domotica gebruikt

Personen die thuis zorg ontvangen
Soort hulpmiddelPercentage
Alarmeringsapparaat naar zorgverlener22
Elektronisch deurslot11
Technologie met afstandsbediening2
Elektronische medicijndoos5
Bron

NIVEL en Nictiz

Het aantal respondenten op deze set vragen schommelt tussen de 477 en 502.

Van de mensen die thuiszorg ontvangen, heeft bijna een vierde beschikking over een apparaat waarmee men in geval van nood een alarm kan verzenden naar een zorgverlener. Technologische hulpmiddelen zoals op afstand zaken in huis bedienen of een elektronische medicijndoos zijn nauwelijks beschikbaar.
Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
1 december 2017
Updatefrequentie
Jaarlijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Om uitspraken te kunnen doen over de inzet van eHealth door chronisch zieken, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen is gebruik gemaakt van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het NIVEL

Meer informatie is te vinden in het Tussenrapport eHealth-monitor Zorg van  het NIVEL en Nictiz.

Bronnen

  • NIVEL en Nictiz