Donoren: ingeschreven in Donorregister

6,9
miljoen personen
zijn ingeschreven in het Donorregister
Peildatum
1 januari 2020
Bron
Donorregister

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal personen van 12 jaar en ouder dat ingeschreven is in het Donorregister, en omvat zowel personen met toestemming voor donatie (al dan niet met beperkingen) als zonder toestemming.

  • Naar type registratie
  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar land van herkomst

Ingeschreven personen in het Donorregister

12 jaar en ouder
DonorregistratieTotale bevolking van 12 jaar en ouder
Totaal wel of niet geregistreerd15248,9
Geregistreerd in donorregister6933,7
Toestemming zonder donatiebeperkingen2981,1
Toestemming met donatiebeperkingen848,3
Geen toestemming2325,0
Nabestaanden beslissen677,6
Aangewezen persoon beslist101,8
Niet geregistreerd in donorregister8315,2
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2020
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 juni 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Ingeschreven personen in het Donorregister

12 jaar en ouder
PersoonskenmerkenGeregistreerd in donorregister
Geslacht: Mannen42
Geslacht: Vrouwen49
Leeftijd: 12 tot 18 jaar1
Leeftijd: 18 tot 20 jaar27
Leeftijd: 20 tot 30 jaar41
Leeftijd: 30 tot 40 jaar49
Leeftijd: 40 tot 50 jaar52
Leeftijd: 50 tot 60 jaar53
Leeftijd: 60 tot 70 jaar56
Leeftijd: 70 tot 80 jaar50
Leeftijd: 80 jaar of ouder45
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2020
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 juni 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Ingeschreven personen in het Donorregister

12 jaar en ouder
PersoonskenmerkenGeregistreerd in donorregister
Migratieachtergrond: Nederland51
Migratieachtergrond: met migratieacht...29
Migratieachtergrond: Turkije26
Migratieachtergrond: Marokko34
Migratieachtergrond: Suriname30
Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba25
Migratieachtergrond: westers34
Migratieachtergrond: niet-westers25
Migratieachtergrond: 1e generatie22
Migratieachtergrond: 2e generatie 39
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2020
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
17 juni 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Donorregistraties

Per gemeente, 12 jaar en ouder
Donorregistraties per gemeente maart 2020
Bron

Donorregister

Peildatum
maart 2020
Laatste update gegevens
4 maart 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Er zijn actuelere cijfers beschikbaar over het aantal geregistreerden op de site van het Donorregister. Die cijfers worden maandelijks geactualiseerd. Op de Staat worden de cijfers jaarlijks geactualiseerd.
Verantwoording van de trendgegevens is te vinden op Donorregister.nl.

De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op de gegevens van het Donorregister, gekoppeld aan de Basisregistratie Personen. Op basis van de cijfers van CBS is een uitsplitsing naar kenmerken van donoren mogelijk (type registratie, leeftijd, herkomstland). Door de koppeling van gegevens wijken de cijfers van het CBS iets af van die in het Donorregister en zijn de cijfers van het CBS minder recent. Zie onderzoeksbeschrijving donorregistratie op CBS.nl.

Bronnen

  • CBS StatLine

  • Donorregister 

  • Donorregister