Donoren: ingeschreven in Donorregister

6,9
miljoen personen
zijn ingeschreven in het Donorregister
Peildatum
1 januari 2020
Bron
Donorregister

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal personen van 12 jaar en ouder dat ingeschreven is in het Donorregister, en omvat zowel personen met toestemming voor donatie (al dan niet met beperkingen) als zonder toestemming.

  • Naar type registratie
  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar land van herkomst

Ingeschreven personen in het Donorregister

12 jaar en ouder
DonorregistratieTotale bevolking van 12 jaar en ouder
Totaal wel of niet geregistreerd15134,9
Geregistreerd in donorregister6374,0
Toestemming zonder donatiebeperkingen2917,4
Toestemming met donatiebeperkingen781,9
Geen toestemming1949,6
Nabestaanden beslissen624,4
Aangewezen persoon beslist100,7
Niet geregistreerd in donorregister8760,8
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
23 mei 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Ingeschreven personen in het Donorregister

12 jaar en ouder
PersoonskenmerkenGeregistreerd in donorregister
Geslacht: Mannen39
Geslacht: Vrouwen45
Leeftijd: 12 tot 18 jaar1
Leeftijd: 18 tot 20 jaar20
Leeftijd: 20 tot 30 jaar38
Leeftijd: 30 tot 40 jaar46
Leeftijd: 40 tot 50 jaar49
Leeftijd: 50 tot 60 jaar50
Leeftijd: 60 tot 70 jaar52
Leeftijd: 70 tot 80 jaar45
Leeftijd: 80 jaar of ouder42
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
23 mei 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Ingeschreven personen in het Donorregister

12 jaar en ouder
PersoonskenmerkenGeregistreerd in donorregister
Migratieachtergrond: Nederland47
Migratieachtergrond: met migratieacht...26
Migratieachtergrond: Turkije20
Migratieachtergrond: Marokko28
Migratieachtergrond: Suriname25
Migratieachtergrond: (vm) Ned Ant, Aruba21
Migratieachtergrond: westers32
Migratieachtergrond: niet-westers21
Migratieachtergrond: 1e generatie19
Migratieachtergrond: 2e generatie 35
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2019
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
23 mei 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Donorregistraties

Per gemeente, 12 jaar en ouder
Donorregistraties per gemeente maart 2020
Bron

Donorregister

Peildatum
maart 2020
Laatste update gegevens
4 maart 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Er zijn actuelere cijfers beschikbaar over het aantal geregistreerden op de site van het Donorregister. Die cijfers worden maandelijks geactualiseerd. Op de Staat worden de cijfers jaarlijks geactualiseerd.
Verantwoording van de trendgegevens is te vinden op Donorregister.nl.

De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op de gegevens van het Donorregister, gekoppeld aan de Basisregistratie Personen. Op basis van de cijfers van CBS is een uitsplitsing naar kenmerken van donoren mogelijk (type registratie, leeftijd, herkomstland). Door de koppeling van gegevens wijken de cijfers van het CBS iets af van die in het Donorregister en zijn de cijfers van het CBS minder recent. Zie onderzoeksbeschrijving donorregistratie op CBS.nl.

Bronnen

  • CBS StatLine

  • Donorregister 

  • Donorregister