Donoren: ingeschreven in Donorregister

6,4
miljoen personen
zijn ingeschreven in het Donorregister
Peildatum
1 januari 2019
Bron
Donorregister

Dit kerncijfer betreft het totaal aantal personen van 12 jaar en ouder dat ingeschreven is in het Donorregister, en omvat zowel personen met toestemming voor donatie (al dan niet met beperkingen) als zonder toestemming.

  • Naar type registratie
  • Naar leeftijd en geslacht
  • Naar land van herkomst

Ingeschreven personen in het Donorregister

12 jaar en ouder
Bevolking van 12 jaar en ouderAantal
Toestemming*2920
Toestemming**776
Geen toestemming1900
Nabestaanden beslissen621
Aangewezen persoon beslist101
Niet geregistreerd8689
Bron

CBS StatLine

 * toestemming zonder donatiebeperkingen
 ** toestemming met donatiebeperkingen

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Ingeschreven personen in het Donorregister

12 jaar en ouder
2018*
Mannen39
Vrouwen45
12 tot 182
18 tot 2033
20 tot 3038
30 tot 4047
40 tot 5048
50 tot 6050
60 tot 7051
70 tot 8044
80 of ouder41
12 en ouder (totaal)42
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks

Ingeschreven personen in het Donorregister

12 jaar en ouder
Herkomst2018*
Autochtoon47
Allochtoon26
Turkije18
Marokko27
Suriname24
Nederlandse Antillen of Aruba21
Niet-westerse allochtoon20
Westerse allochtoon32
Allochtoon, 1e generatie19
Allochtoon, 2e generatie35
Bron

CBS StatLine

Verslagjaar
2018
(* voorlopige cijfers)
Laatste update gegevens
9 augustus 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Donorregistraties

Per gemeente, 12 jaar en ouder
kaart_p_donorregistratie_2018
Bron

Donorregister

Peildatum
maart 2018
Laatste update gegevens
15 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Er zijn actuelere cijfers beschikbaar over het aantal geregistreerden op de site van het Donorregister. Die cijfers worden maandelijks geactualiseerd. Op de Staat worden de cijfers jaarlijks geactualiseerd.
Verantwoording van de trendgegevens is te vinden op Donorregister.nl.

De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op de gegevens van het Donorregister, gekoppeld aan de Basisregistratie Personen. Op basis van de cijfers van CBS is een uitsplitsing naar kenmerken van donoren mogelijk (type registratie, leeftijd, herkomstland). Door de koppeling van gegevens wijken de cijfers van het CBS iets af van die in het Donorregister en zijn de cijfers van het CBS minder recent. Zie onderzoeksbeschrijving donorregistratie op CBS.nl.

Bronnen

  • CBS StatLine

  • Donorregister 

  • Donorregister