Bevolking

3.239.116
personen zijn 65 jaar of ouder
Verslagjaar
2018
Bron
CBS Bevolkingsstatistiek

Dit kerncijfer betreft het aantal inwoners van 65 jaar en ouder van Nederland op 1 januari van het verslagjaar. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen inbegrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.

  • Naar leeftijd en geslacht

Bevolkingsopbouw

LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 20 jaar19518861858770
20 tot 65 jaar50854195045893
65 jaar of ouder14897361749380
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
17 juli 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Bevolking

65-plussers, per gemeente
Aantal 65-plussers per gemeente 2018
Bron

CBS Statline

Peildatum
1 januari 2018
Laatste update gegevens
12 juli 2018
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

Gerelateerde kerncijfers

Verantwoording

De cijfers vormen een onderdeel van de bevolkingsstatistieken van het CBS. Voor een toelichting op deze statistieken, zie de onderzoeksomschrijving Bevolkingsstatistiek op CBS.nl.

Bronnen

  • CBS Statline

  • CBS Statline