Bevolking

3.239.116
personen zijn 65 jaar of ouder
Verslagjaar
2018
Bron
CBS Bevolkingsstatistiek

Dit kerncijfer betreft het aantal inwoners van 65 jaar en ouder van Nederland op 1 januari van het verslagjaar. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen inbegrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.

  • Naar leeftijd en geslacht

Bevolkingsopbouw

LeeftijdMannenVrouwen
0 tot 20 jaar19518861858770
20 tot 65 jaar50854195045893
65 jaar of ouder14897361749380
Bron

CBS Statline

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
17 juli 2018
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Bevolking

65-plussers, per gemeente
Aantal 65-plussers per gemeente 2018
Bron

CBS Statline

Peildatum
1 januari 2018
Laatste update gegevens
12 juli 2018
Updatefrequentie
Een maal per twee jaar

Gerelateerde kerncijfers

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

De cijfers vormen een onderdeel van de bevolkingsstatistieken van het CBS. Voor een toelichting op deze statistieken, zie de onderzoeksomschrijving Bevolkingsstatistiek op CBS.nl.

Bronnen

  • CBS Statline

  • CBS Statline