Titel (titel niet zichtbaar)

38 procent

van de volwassenen heeft een gezondheidsbeperking
 

Verslagjaar: 2016
Bron:  Onderzoek Zorggebruik, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)/SCP

Body (titel niet zichtbaar)

Dit kerncijfer betreft het percentage zelfstandig wonende volwassenen van 18 jaar en ouder, dat een (zelf gerapporteerde) lichamelijke beperking, psychische beperking, probleem met het geheugen of een combinatie daarvan heeft.

Naar type beperkingen

Sla de grafiek Verschillende typen gezondheidsbeperkingen over en ga naar de datatabel

*Betreft alle zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder

Bron 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)/SCP (OZG’16)
Verslagjaar 
2016
Laatste update gegevens
24 april 2018
Updatefrequentie 
Onregelmatig
Meer info
Zorg en ondersteuning op SCP.nl

Om inzicht te krijgen in (veranderingen in) het gebruik van zorg en ondersteuning verzamelt het Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP) op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het Onderzoek Zorggebruik (OZG) gegevens over onder meer gezondheidsbeperkingen en het gebruik van zorg en ondersteuning. Dit doet het SCP in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Het OZG is gestart in april 2014 en afgerond in december 2016.