Beperkingen: lichamelijke, psychische en geheugenproblemen

38
procent
van de volwassenen heeft een gezondheidsbeperking
Verslagjaar
2016
Bron
CBS/SCP Onderzoek Zorggebruik

Dit kerncijfer betreft het percentage zelfstandig wonende volwassenen van 18 jaar en ouder, dat een (zelf gerapporteerde) lichamelijke beperking, psychische beperking, probleem met het geheugen of een combinatie daarvan heeft.

  • Naar type beperking

Verschillende typen gezondheidsbeperkingen

18 jaar en ouder*
Periode2015
Lichamelijk12,1
Psychisch9,6
Geheugen3,7
Lich. & Psych.6,1
Lich. & Geh.4,2
Psych. & Geh.0,4
Lich,.Psych. & Geh.1,5
Geen beperking62,3
Bron

CBS/SCP (OZG’16)

*Betreft alle zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder, ook die geen beperkingen hebben

Verslagjaar
2016
Updatefrequentie
Onregelmatig

Verantwoording

Om inzicht te krijgen in (veranderingen in) het gebruik van zorg en ondersteuning verzamelt het Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP) op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS) met het Onderzoek Zorggebruik (OZG) gegevens over onder meer gezondheidsbeperkingen en het gebruik van zorg en ondersteuning. Dit doet het SCP in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS). Het OZG is gestart in april 2014 en afgerond in december 2016.

Bronnen

  • CBS/SCP (OZG’16)