Ambulancestandplaatsen: bereik binnen 15 minuten

99,6
procent
van de Nederlanders woont binnen een rijtijd van 15 minuten van een ambulancestandplaats
Verslagjaar
2017
Bron
RIVM

Dit kerncijfer betreft het percentage inwoners dat in theorie overdag bereikbaar is binnen 15 minuten na melding vanaf de dichtstbijzijnde ambulance standplaats. In Nederland wordt de ambulancezorg verzorgd vanuit 25 Regionale Ambulancevoorzieningen ( RAV-en).

  • Regionaal

Inwoners binnen bereik van een ambulancestandplaats

Per RAV-regio, situatie overdag
Inwoners binnen bereik van een standplaats 2017
Bron

RIVM

Verslagjaar
2017
Laatste update gegevens
2 maart 2018
Updatefrequentie
Onregelmatig, ongeveer een maal per twee jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

In de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland zijn de RAV'en samengenomen, waardoor er in de praktijk sprake is van 24 RAV-regio's. In deze regio’s zijn ambulanceteams gestationeerd op standplaatsen of uitrukposten. Verantwoording van cijfers is te vinden bij Methoden bij het onderwerp Acute zorg op VZinfo.nl.
Dit kerncijfer is tevens onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is ook te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • RIVM