Alcohol: overmatig drinken

8,2
procent
van de bevolking van 18 jaar en ouder drinkt overmatig
Verslagjaar
2018
Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen) drinkt.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar opleidingsniveau

Overmatig drinken

18 jaar en ouder
GeslachtPercentage
Mannen10
Vrouwen6,6
Bron

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
19 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Overmatig drinken

18 jaar en ouder
LeeftijdPercentage overmatige drinkers
18 tot 209,2
20 tot 2512,9
25 tot 308,4
30 tot 404,9
40 tot 507,2
50 tot 659,2
65 tot 7510,1
75 jaar of ouder5,7
Bron

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
19 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks

Overmatig drinken

18 jaar en ouder
OpleidingPercentage overmatige drinkers
Laag opgeleid7,9
Middelbaar opgeleid8,0
Hoog opgeleid9,0
Bron

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut

Verslagjaar
2018
Laatste update gegevens
19 maart 2019
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Overmatig drinken

Per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder
Overmatige drinkers naar GGD-regio
Bron

Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
28 september 2017
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met Statline en VZinfo.nl. De regionale cijfers zijn afkomstig uit een ander onderzoek dan het kerncijfer en betreffen de bevolking van 19 jaar en ouder.

Bronnen

  • Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut

  • Gezondheidsenquête van CBS (2000 t/m 2013) & Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM (vanaf 2014)

  • Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2016