Alcohol: geen of weinig gebruik

41,5
procent
van de bevolking van 18 jaar en ouder drinkt geen alcohol of niet meer dan 1 glas per dag
Verslagjaar
2019
Bron
Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

Dit kerncijfer betreft het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat geen alcohol drinkt of - als men drinkt - niet meer dan 1 glas alcohol per dag.  Het advies van de Gezondheidsraad met betrekking tot alcoholgebruik luidt sinds eind 2015: Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag. Dit percentage kan worden opgevat als het percentage van de volwassen bevolking dat zich aan dit advies houdt.

  • Naar geslacht
  • Naar leeftijd
  • Naar opleiding

Alcohol: geen of weinig gebruik

GeslachtPercentage
Man29,9
Vrouw52,8
Bron

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
13 maart 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Alcohol: geen of weinig gebruik

LeeftijdPercentage drinkt niet of niet meer dan 1 glas per dag
18 tot 2029,7
20 tot 2528,6
25 tot 3028,5
30 tot 4040,8
40 tot 5041,1
50 tot 6539,4
65 tot 7547,0
75 jaar of ouder65,9
Bron

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
13 maart 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Alcohol: geen of weinig gebruik

OpleidingsniveauPercentage drinkt niet of niet meer dan 1 glas per dag
Laag opgeleid56,0
Middelbaar opgeleid39,0
Hoog opgeleid32,8
Bron

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut

Verslagjaar
2019
Laatste update gegevens
13 maart 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks
  • Regionaal

Drinkers volgens richtlijn (drinkt niet of max. 1 glas per dag)

Per GGD-regio, volwassenen van 19 jaar en ouder
Alcohol: geen of weinig gebruik: naar GGD-regio | kaart 2016
Bron

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD'en, CBS en RIVM

Verslagjaar
2016
Laatste update gegevens
30 mei 2018
Updatefrequentie
Een maal per vier jaar

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Verantwoording van de cijfers is te vinden in de Gezondheidsenquete op cbs.nl. Voor de indeling van leeftijd en opleiding is gekozen voor aansluiting bij het Jaarbericht van de Nationale Drugs Monitor. Omdat middelengebruik meer prevalent is bij jongeren is leeftijd in meer detail weergegeven en is opleiding voor alle inwoners weergegeven en niet slechts vanaf 25 jaar. Deze indeling verschilt hiermee met Statline en VZinfo.nl.

Bronnen

  • Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut

  • Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD'en, CBS en RIVM