Wachttijd poliklinisch consult medisch specialistische zorg: Overschrijding Treeknorm en gemiddelde wachttijd

35,9
procent
van de wachttijden tot een poliklinisch consult medisch specialistische zorg is langer dan de Treeknorm
Verslagjaar
2019
Bron
Wachttijdenregistratie NZa

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden waarbij de wachttijd tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor een eerste poliklinisch consult tot het moment dat de patiënt terecht kan, langer is dan de Treeknorm. Het gaat daarbij om de wachttijden van het totaal van alle instellingen die medisch specialistische zorg bieden (ziekenhuizen en zbc’s). De Treeknorm voor poliklinische zorg is 4 weken. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden; dit betreft maandcijfers uitgesplitst naar specialisme.

  • Actueel
  • Uitsplitsing naar specialisme

Wachttijd langer dan Treeknorm

Percentage wachttijden langer dan de Treeknorm
Polikliniek35,9
Behandeling27,7
Diagnostiek19,9
Bron

Wachttijdenregistratie NZa

  • Deze grafiek toont het gemiddelde percentage over het jaar 2019. Dit jaarcijfer is berekend door een gemiddeld percentage over alle maanden te berekenen. Het jaarcijfer is aldus gebaseerd op 12 metingen per specialisme per zorgaanbieder.
Peildatum
2019
Laatste update gegevens
18 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gemiddelde wachttijden polikliniek: Uitsplitsing naar specialisme

Specialismeapril 2020Treeknorm
Allergologie5,44
Cardiologie1,94
Chirurgie algemeen1,64
Dermatologie1,44
Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)44
Gynaecologie algemeen2,24
Interne geneeskunde algemeen2,74
Kaakchirurgie4,44
Keel-, neus- en oorheelkunde34
Kindergeneeskunde algemeen2,84
Klinische geriatrie2,84
Longziekten3,44
Neurochirurgie3,94
Neurologie3,34
Oogheelkunde7,34
Orthopedie2,34
Pijnbestrijding / anesthesiologie3,34
Plastische chirurgie2,94
Psychiatrie4,44
Reumatologie54
Revalidatie3,54
Thoraxchirurgie5,74
Urologie2,94
Bron

Wachttijdenregistratie NZa

  • Door de COVID-19 crisis zijn er in april 2020 ongeveer 25% minder wachttijden aangeleverd. Ook zijn de wel aangeleverde wachttijden mogelijk beïnvloed door de COVID-19 crisis. De wachttijd voor een polikliniekbezoek is volgens de regeling (NR/REG-1823a) de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie. Lege agenda’s door het afzeggen of verplaatsen van polikliniekbezoeken hebben dus invloed op de hier berekende gemiddelden.
Peildatum
april 2020
Laatste update gegevens
18 mei 2020
Updatefrequentie
Maandelijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Voor dit kerncijfer zijn verschillende bronnen gebruikt. De cijfers uit de NZA wachttijdenregistratie geven het meest actuele beeld, de cijfers van Mediquest geven de historie weer.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Wachttijdenregistratie NZa

  • Wachttijdenonderzoek, Mediquest