Wachttijd diagnostiek medisch specialistische zorg: Overschrijding Treeknorm en gemiddelde wachttijd

19,9
procent
van de wachttijden voor diagnostiek medisch specialistische zorg in het ziekenhuis is langer dan de Treeknorm
Verslagjaar
2019
Bron
Wachttijdenregistratie NZa

Dit kerncijfer betreft het percentage wachttijden waarbij de wachttijd tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek, langer is dan de Treeknorm. Het gaat daarbij om de wachttijden van het totaal van alle instellingen die medisch specialistische zorg bieden (ziekenhuizen en zbc’s). De Treeknorm voor diagnostiek is 4 weken. Daarnaast presenteren we ook gemiddelde wachttijden, dit betreft maandcijfers uitgesplitst naar diagnostische techniek.

  • Actueel
  • Uitsplitsing naar diagnostische techniek

Wachttijd langer dan Treeknorm

Percentage wachttijden langer dan de Treeknorm
Polikliniek35,9
Behandeling27,7
Diagnostiek19,9
Bron

Wachttijdenregistratie NZa

  • Deze grafiek toont het gemiddelde percentage over het jaar 2019. Dit jaarcijfer is berekend door een gemiddeld percentage over alle maanden te berekenen. Het jaarcijfer is aldus gebaseerd op 12 metingen per specialisme per zorgaanbieder.
Peildatum
2019
Laatste update gegevens
18 mei 2020
Updatefrequentie
Jaarlijks

Gemiddelde wachttijden diagnostiek medisch specialistische zorg: Uitsplitsing naar diagnostische techniek

Diagnostiekdec-20Treeknorm
CT-Scan1,64
MRI-Scan2,74
colonoscopie44
gastroscopie3,44
Bron

Wachttijdenregistratie NZa

  • Door de COVID-19 crisis zijn er in april 2020 ongeveer 25% minder wachttijden aangeleverd. Ook zijn de wel aangeleverde wachttijden mogelijk beïnvloed door de COVID-19 crisis. De wachttijd voor een polikliniekbezoek is volgens de regeling (NR/REG-1823a) de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie. Lege agenda’s door het afzeggen of verplaatsen van polikliniekbezoeken hebben dus invloed op de hier berekende gemiddelden.
Peildatum
december 2020
Laatste update gegevens
10 januari 2021
Updatefrequentie
Maandelijks

U vindt dit kerncijfer in

Verantwoording

Voor dit kerncijfer zijn verschillende bronnen gebruikt. De cijfers uit de NZA wachttijdenregistratie geven het meest actuele beeld, de cijfers van Mediquest geven de historie weer.

Dit kerncijfer is onderdeel van een bredere set van prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg. Iedere indicator is getoetst op onder andere validiteit, betrouwbaarheid en relevantie, zowel door deskundigen binnen het RIVM als door andere vakinhoudelijke experts. Veel indicatoren zijn internationaal breed geaccepteerd en worden tevens in veel andere landen gerapporteerd. Verantwoording van de cijfers is te vinden bij Prestatie-indicatoren gezondheidszorg op VZinfo.nl.

Bronnen

  • Wachttijdenregistratie NZa

  • Wachttijdenonderzoek, Mediquest