Uitgaven Tweedelijnszorg per sector

Terug naar overzicht Financiële middelen      > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2019

Uitgaven Tweedelijnszorg per sector (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2019

 

2018

2019

Tweedelijnszorg

24.935,0

26.149,0

-Medisch-specialistische zorg

22.609,6

23.601,4

-Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns-kortdurendverblijf

1.024,5

1.149,2

-Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

701,1

728,6

-Beschikaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

39,7

45,5

-Beschikbaarheidbijdrage overig medische-specialistische zorg

93,1

105,9

-Overig curatieve zorg

467,0

518,4

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.