Uitgaven Tweedelijnszorg per sector

Terug naar overzicht Financiële middelen      > Terug naar overzicht 1e suppletoire begroting 2018

Uitgaven Tweedelijnszorg per sector (bedragen x € 1 miljoen)

1e suppletoire begroting 2018

 

2017

2018

Tweedelijnszorg

24.202,2

24.936,6

- Medisch-specialistische zorg

21.955,7

22.543,6

- Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnskortdurendverblijf

1.014,2

1.081,7

- Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

672,0

697,5

- Beschikaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

38,8

55,6

- Beschikbaarheidbijdrage overig medische-specialistische zorg

83,8

97,0

- Garantieregeling kapitaallasten

0,0

0,0

- Overig curatieve zorg

437,9

461,2

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.