Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw

Terug naar overzicht Financiële middelen      > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2019

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2019

 

2018

2019

Eerstelijnszorg

5.706,4

6.165,4

Huisartsenzorg

2.869,6

3.154,1

Multidisciplinaire zorgverlening

599,2

651,5

Tandheelkundige zorg

757,1

794,8

Paramedische zorg

767,3

810,8

Verloskunde

243,5

256,5

Kraamzorg

314,2

328,5

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

155,4

169,2

Tweedelijnszorg

24.941,1

26.133,0

Medisch-specialistische zorg

22.602,2

23.602,4

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.020,3

1.130,4

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

740,8

774,1

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

93,1

105,9

Overig curatieve zorg

484,8

520,3

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.664,9

3.952,7

Genees- en hulpmiddelen

6.142,7

6.523,4

Geneesmiddelen

4.648,6

4.937,6

Hulpmiddelen

1.494,1

1.585,8

Wijkverpleging

3.637,2

4.018,1

Ziekenvervoer

685,1

798,9

Ambulancevervoer

573,3

671,2

Overig ziekenvervoer

111,8

127,8

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.179,4

1.196,0

Grensoverschrijdende zorg

656,1

683,2

Nominaal en onverdeeld

0,0

-815,6

Bruto Zvw-uitgaven 2e suppletoire begroting 2019

46.613,0

48.655,2

Eigen betalingen Zvw

3.207,7

3.114,9

Netto Zvw-uitgaven 2e suppletoire begroting 2019

43.405,3

45.540,3

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.