Begrotingsgefinancierde zorguitgaven

Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2019

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

2e suppletoire begroting 2019

 

2018

2019

Wmo 2015 en Jeugdwet (gemeentefonds)

7.082,4

1.809,4

Integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging

1.385,4

 

Integratie-uitkering Sociaal domein deel Wmo 2015

3.726,1

 

Integratie-uitkering Sociaal domein deel Jeugdwet

1.971,0

 

Integratie-uitkering beschermd wonen

 

1.809,4

Overig begrotingsgefinancierd ( VWS-begroting)

513,0

474,9

Zorgopleidingen (Art.4)

300,2

259,9

Caribisch Nederland (Art.4)

127,6

127,8

Overig

85,2

87,2

Netto Begrotingsgefinancierde 2e suppletoire begroting 2019

7.595,4

2.284,3