Zorguitgaven en -ontvangsten

Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2020

Zorguitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

Ontwerpbegroting 2020

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bruto zorguitgaven

75.137,9

78.564,5

82.391,8

86.115,2

90.750,0

95.553,8

Ontvangsten

4.957,9

5.121,1

5.237,5

5.423,5

5.702,8

5.987,7

Netto zorguitgaven

70.179,9

73.443,4

77.154,3

80.691,7

85.047,2

89.566,1

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.