Welke informatie kan ik op deze website vinden?

De Staat VenZ presenteert cijfers die relevant en nodig zijn voor het beleid van het ministerie van VWS. Het gaat daarbij om het meest actuele cijfer, met waar relevant en mogelijk uitsplitsingen naar kenmerk en/of regio en een internationale vergelijking. Bij het kerncijfer wordt doorverwezen naar andere websites voor meer informatie of verdieping. Ook rapportages die vanuit de Staat VenZ zijn geschreven zijn hier te vinden.

Terug naar vragenoverzicht