Welke informatie kan ik bij een kerncijfer vinden?

Voor elk kerncijfer presenteren we het actuele cijfer, met waar relevant en mogelijk uitsplitsingen naar achtergrondkenmerk (bijv. leeftijd en geslacht), een trend en een regionale en internationale vergelijking. Actuele cijfers en trends zijn op dezelfde bron gebaseerd. Uitsplitsingen en vergelijkingen zijn bij voorkeur ook op deze bron gebaseerd. Hier kan echter, onderbouwd, van worden afgeweken. Bijvoorbeeld als op basis van de voorkeursbron geen regionale of internationale vergelijkingen mogelijk zijn. Voor de methodologische verantwoording van een kerncijfer verwijzen we naar de informatie van de bronhouder. Het gaat dan onder andere om informatie over de manier van data verzamelen of respons op een enquête.

Terug naar vragenoverzicht