Wat is de relatie met de cijfers in de verantwoording van VWS?

Op deze website en op de app van de Staat vanVolksgezondheid en Zorg is een directe link naar de financiële middelen. Hierin staan de cijfers zoals deze in de begroting en het jaarverslag van VWS gepresenteerd worden.
 

Terug naar vragenoverzicht