Wat is de relatie met de cijfers in de verantwoording van VWS?

Op deze website/app is een directe link naar de financiële middelen zoals deze in de begroting en het jaarverslag van VWS gepresenteerd worden.

Terug naar vragenoverzicht