Waarom wordt de Staat van Volksgezondheid en Zorg gemaakt?

Het ministerie van VWS wil voor de ondersteuning van haar beleid beschikken over betrouwbare en eenduidige cijfers op het terrein van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning die op één plaats samenkomen: dit is de Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ). Cijfers en trends bieden zicht op voortgang en effecten van het huidige beleid en kunnen helpen bij het maken van keuzes over nieuw beleid. Het digitale cijferoverzicht (website en app) biedt eenvoudig toegang tot de kerncijfers voor het beleid en de verantwoording.

Terug naar vragenoverzicht