Waarom wordt de Staat van Volksgezondheid en Zorg gemaakt?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS) wil een centrale plek waar betrouwbare en eenduidige kerncijfers op het terrein van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning staan die relevant zijn voor haar beleid. Deze kerncijfers en bijbehorende trends bieden zicht op voortgang en effecten van het huidige beleid en kunnen helpen bij het maken van keuzes over nieuw beleid. Op die manier ondersteunt de Staat VenZ het ministerie bij het maken van beleid. Het digitale cijferoverzicht (website en app) biedt direct toegang tot de kerncijfers voor het beleid en de verantwoording.

Terug naar vragenoverzicht