Waarom kan ik eerder gepresenteerde cijfers niet in de trendgrafiek terug vinden?

Soms worden cijfers van eerdere jaren die in de trendgrafiek worden getoond aangepast. Bijvoorbeeld omdat er verbeteringen zijn aangebracht in een berekeningsmethode. Om cijfers over de jaren heen met elkaar te kunnen vergelijken, worden eerdere cijfers met terugwerkende kracht aangepast. Hiervan wordt melding gemaakt in de verantwoordingstekst bij het kerncijfer.

Terug naar vragenoverzicht