Samenstelling bruto Zvw-uitgaven

Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2019

Figuur Samenstelling bruto Zvw-uitgaven 2019 (in miljarden euro's)

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.