Samenstelling begrotingsgefinancierde zorguitgaven

Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Financieel Beeld Zorg Jaarverslag 2019

Figuur Samenstelling begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2019 (in miljarden euro's)

 

* Gemeentefonds
** VWS-begroting