Samenstelling begrotingsgefinancierde zorguitgaven

Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht 2e suppletoire begroting 2019

Figuur samenstelling begrotingsgefinancierde zorguitgaven (in miljarden euro's)

* Gemeentefonds
** VWS-begroting