Hoe zorgen jullie dat je de meest actuele cijfers presenteert?

De Staat VenZ streeft ernaar zo actueel mogelijke cijfers te presenteren. Wanneer een nieuw cijfer openbaar beschikbaar komt, wordt het zo snel als mogelijk (bij voorkeur tegelijkertijd) op de website geplaatst. Uitgangspunt is dat als de bron actualiseert, de cijfers op de Staat VenZ ook actualiseren. Hierover zijn binnen het consortium werkafspraken gemaakt. De Staat VenZ heeft een directe link met CBS StatLine, waardoor kerncijfers die ook op CBS StatLine staan, gelijktijdig met StatLine geactualiseerd worden.  Controle van een nieuw cijfer kan er soms toe leiden dat er nog enige tijd zit tussen het beschikbaar komen van een nieuw cijfer en presentatie op de website. 
Het bovenstaande uitgangspunt heeft ook gevolgen voor de presentatiewijze van een kerncijfer. De presentatiewijze is zo onderhoudsarm mogelijk met zo min mogelijk tekst en bewerkingen van de cijfers, zodat snel geactualiseerd kan worden. Zie voor meer informatie ook Hoe presenteren jullie een cijfer?

Terug naar vragenoverzicht